O mnie

Z rynkiem nieruchomości związana jestem od 2011 roku. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy, otrzymując uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego – uprawnienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6846.

Zgodnie z wymogami posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co zapewnia bezpieczeństwo wykonywanych usług.

Należę do Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i nieustanie podnoszę swoje kwalifikację podczas szkoleń i konferencji.

Działam głównie na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, jednak zapraszam do kontaktu także w sprawie zleceń w innych rejonach kraju.

Wszystkie wykonywane przeze mnie operaty są zgodne z wymogami prawa i standardów zawodowych. Wyceny wykonywane są profesjonalnie, rzetelnie i terminowo, w oparciu o obowiązujące przepisy. Gwarantuję poufność wszystkich przekazanych informacji.

Zakres usług

Przedmiot wyceny:

 • nieruchomość niezabudowana (grunty budowlane, grunty rolne)
 • nieruchomość zabudowana (budynki mieszkalne, biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazynowe)
 • lokal mieszkalny
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • lokal użytkowy

Cel wyceny:

 • ustalenie ceny kupna/sprzedaży
 • ustalenie wartości przedmiotu spadku/darowizny
 • podział majątku
 • opłaty planistyczne/adiacenckie
 • ustalenie wartości odszkodowania za wywłaszczenie
 • zabezpieczenie wierzytelności banku

W przypadku zainteresowania wyceną niewymienionych powyżej nieruchomości proszę o kontakt.

Koszt wykonania operatu jest ustalany indywidualnie i zależy m.in. od niezbędnego nakładu pracy, zakresu wyceny i terminu wykonania.